Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane jest przy pomocy finansowej Miasta Lublin.

Historia klubu

      Miejskie Towarzystwo Pływackie „Lublinianka” formalnie zaczęło swoją działalność 1 stycznia 2002, ale faktycznie wszystko zaczęło się bardzo dawno. Klub Sportowy „Lublinianka” powstał w 1921 roku jako klub 2-3 sekcyjny. W trakcie trwania wojny, klub przestał funkcjonować, jednak w 1944, a dokładniej 18 sierpnia tegoż roku Klub Sportowy przy Centralnym Domu Żołnierza na jego walnym zebraniu otrzymał nazwę „Lublinianka”, dzięki czemu powstał Wojskowy Klub Sportowy „Lublinianka” nawiązujący do tradycji klubu przedwojennego. W roku 1994 wojsko wycofało się z finansowania klubu, w związku z czym zmieniono nazwę na Klub Sportowy "Lublinianka".
      Sekcja pływacka powstała w pierwszych latach powojennych, kiedy to kierownikiem i trenerem był Marian Filiks, a klub nosił nazwę WKS „Lublinianka”. W 1950 roku w wyniku reorganizacji okręgów wojskowych klub funkcjonował jako OWKS - Okręgowy Wojskowy Klub Sportowy. Zawodnicy i trenerzy sekcji przyjęli barwy „Spójni” Lublin. W 1953 roku klub przemianowany został na Garnizonowy WKS. 10 grudnia 1956 zapadła decyzja o zmianie nazwy z KS „Sparta” Lublin na KS „Lublinianka”. Nowo powstały klub miał już charakter cywilny. Wojskowe tradycje kontynuwał WKS „Unia”. W latach 1957 - 1960 istniały zatem dwa silne kluby – WKS „Unia” i KS „Lublinianka”. Na walnym zebraniu zarządów obu klubów 3 sierpnia 1960r zdecydowano o ich połączeniu. Od 1959 roku w miejsce M. Filiksa trenerem został absolwent AWF M. Niewiadomski. Do czołowych zawodników tamtego okresu należeli: Piondło, Paplińska, Pasternak, Łyś, Ruzikowski. Jest to najlepsza sekcja w okręgu, jedyna w Lublinie. Od 1963 funkcję trenera powierzono Andrzejowi Pepłowskiemu, który już rok później ustąpił miejsca Witoldowi Ruzikowskiemu. Od tej pory zaczyna się stały wzrost poziomu sportowego sekcji. W latach 1965 - 1968 w okresie zimowym czołowi zawodnicy sekcji raz w tygodniu odbywali treningi w Ostrowcu Świętokrzyskim lub Radomiu. Do czołowych zawodników tego okresu należeli: Witold Ruzikowski, Kazimierz Wierciński, Jan Mioduchowski, Piotr Wilk, Barbara Kirenko i Halina Sierpińska.
      Nowy rozdział w historii sekcji pływackiej wiąże się z otwarciem – 17.05.1969 - krytej pływalni. Dzięki niej trenerzy sekcji mogą rozpocząć szkolenie w oparciu o nowoczesne metody treningowe. Prowadzony jest systematyczny nabór i selekcja młodzieży. Do pracy jako instruktorzy zatrudnieni zostają byli zawodnicy klubu tacy jak: Kazimierz Wierciński, Bartłomiej Kowalski i Witold Ruzikowski. Systematyczne planowe szkolenie od podstaw, promowanie młodzieży, organizowanie cyklicznych imprez wpłynęły na poprawę z roku na rok osiągnięć sekcji. Zawodnicy zdobywali medale Mistrzostw Polski juniorów i seniorów oraz ustanawiali setki rekordów Polski juniorów i dziesiątki seniorów. Od 1974 r. najlepsi zawodnicy klubu dzięki eksperymentalnemu zindywidualizowaniu toku nauki szkolnej mogli trenować ze zwiększonym obciążeniem. Zawodnicy sekcji w latach 1974 - 1977 nie tylko awansowali do czołówki krajowej, ale stanowili jej elitę. Wśród czołowych zawodników tego okresu należy wymienić m.in. Michała Janiuka, Iwonę Czajkę, Marzenę Kiełczewską, Sławomira Kopcia, Julitę Gębkę (22 razy poprawiała rekordy Polski seniorek na basenie 25 m na dystansach 400, 800 i 1500 stylem dowolnym, 200 motylkowym i 400 zmiennym w latach 1974 - 1977, reprezentowała Polskę na igrzyskach olimpijskich w 1976 w Montrealu , w latach 1973-1976 była najlepszą pływaczką kraju; w wieku 13 lat – w 1974 roku – pobiła swój pierwszy rekord Polski w kategorii seniorów), Joannę Pizoń (5 razy poprawiała rekordy Polski seniorek na basenie 25 m na dystansach 200 i 400 m stylem zmiennym w latach 1976-1977, medalistka MP we wszystkich kategoriach wiekowych, członkini kadry narodowej seniorów w latach 1975-1980, dwukrotna członkini reprezentacji olimpijskiej, czołowa zawodniczka kraju 1976-79), Jacka Kasperka (medalista MP juniorów i seniorów, rekordzista kraju w kategorii młodzików i juniorów, reprezentant i członek kadry narodowej), Tomasza Wolskiego (bił rekordy Polski dzieci. młodzików i juniorów około 500 razy; medalista mistrzostw Europy juniorów wielokrotny medalista mistrzostw Polski juniorów i seniorów, reprezentant Polski, w wieku 14 lat został medalistą Mistrzostw Polski w kategorii seniorów), Piotra Kiełczewskiego, Marka Popławskiego, Krystynę Noskiewicz, Wojciecha Blechara (medalista MP młodzików i juniorów, rekordzista Polski juniorów, dzieci i młodzików, reprezentant kraju).
      Na początku lat osiemdziesiątych jako trenerzy do sekcji dołączyli Cezary Samczuk, Jacek Filanowski, Joanna Pizoń - Świtkowska i Jacek Kasperek, którzy zajmowali się głównie nauką pływania, naborem i selekcją. W roku 1984 ruszył program tak zwanych „klas pływackich”, powołanych we współpracy z Wydziałem Oświaty Urzędu Miejskiego w Lublinie. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 13, mieszczącej się wówczas przy ul. Narutowicza, trenowali na basenie przy al. Zygmuntowskich. W roku 1989, w związku z otwarciem pływalni krytej przy SP nr 22 przy ul. Rzeckiego, klasy zostały przeniesione właśnie do tej szkoły. Trenerami klas pływackich w tym okresie byli: Witold Ruzikowski, Kazimierz Wierciński, Joanna Pizoń, Jacek Filanowski, Cezary Samczuk, Jacek Kasperek, Wojciech Blechar, Sławomir Pliszka.
      Połowa lat dziewięćdziesiątych to złota era lubelskiego pływania. W tym czasie nastąpił rozbłysk talentów takich jak: Mariusz Siembida, Dagmara Komorowicz, Marcin Kulisz czy Maciej Kajak. Niestety, właśnie wtedy, w roku 1991 ówczesny kurator oświaty podjął niemającą w skali kraju precedensu decyzję o likwidacji „klas pływackich” przerywając w ten sposób sprawdzony system szkolenia pływackiego.
      W ciągu czterech lat 1992-96 pływacy naszego klubu zdobyli 10 medali na imprezach międzynarodowych. Wymieniona czwórka zawodników znajdowała się w kadrze Polski na wszystkie międzynarodowe imprezy. Dwójka z nich – Mariusz Siembida i Dagmara Komorowicz – w 1996 roku zakwalifikowała się na Igrzyska Olimpijskie w Atlancie. W roku 1996 zawodnicy "Lublinianki" zdobyli klubowy Puchar Polski, wygrywając z takimi klubami jak AZS AWF Warszawa, AZS AWF Gdańsk czy KS "Polonia" Warszawa. W drużynie tej występowali wszyscy najlepsi i najbardziej znani zawodnicy zawodnicy "Lublinianki", byli wśród nich: Mariusz Siembida - zdecydowanie najlepszy zawodnik w historii lubelskiego pływania; wicemistrz świata na 50 m. st. grzbietowym i brązowy medalista na 100 m. w Mistrzostwach Świata w Hong Kongu, rozgrywanych na krótkim basenie; dwukrotny mistrz Europy z Rostocku w 1996 na basenie 25 metrowym na 50 i 100m st. grzbietowym. dwukrotny olimpijczyk z Atlanty i Sydney (już jako zawodnik AZS AWF Gdańsk); brązowy medalista Mistrzostw Europy Juniorów z 1992 r. z Leeds na 200m stylem grzbietowym; wielokrotny rekordzista Polski juniorów. Szesnastokrotny (16) rekordzista Polski w stylu grzbietowym na 50, 100 i 200m na basenie 25-metrowym i 16 krotny rekordzista Polski na pływalni 50 – metrowej; rekordy Polski seniorów w sumie poprawiał 32 razy; Rafał Wójcicki; Maciej Kajak - brązowy medalista w sztafecie 4x200 dow. na Mistrzostwach Europy Juniorów w Genewie z 1995 roku; wielokrotny mistrz Polski juniorów i seniorów na średnich dystansach w stylu dowolnym; Dagmara Komorowicz - wicemistrzyni Europy seniorów 1994 r ze Stavanger na 50m w stylu grzbietowym, dwukrotna złota medalistka Mistrzostw Europy Juniorów z 1994 r z Pardubic na 100m stylem grzbietowym i motylkowym; wielokrotna mistrzyni i 14 - krotna rekordzistka Polski seniorów w stylu grzbietowym; olimpijka z Atlanty płynąca tam 100 metrów stylem grzbietowym; Dorota Czakon, Karolina Zając, Patrycja Stępniak, Marcin Kulisz - srebrny medalista Mistrzostw Europy Juniorów w Kopenhadze w 1996 roku na 100 m. stylem klasycznym, wielokrotny złoty, srebrny i brązowy medalista Mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach wiekowych; rekordzista Polski juniorów; Monika Nowak.
      Po Igrzyskach w Atlancie w 1996 roku Dagmara Komorowicz wyjechała do USA na staż pływacki, jednak w 1997 definitywnie zakończyła karierę sportową w wieku zaledwie 18 lat. W marcu 1998 roku zakończył karierę ze względów zdrowotnych Marcin Kulisz, a w 1999 roku najbardziej utytułowany zawodnik sekcji Mariusz Siembida przeniósł się do Gdańska, gdzie reprezentował barwy tamtejszego AZS AWF.
      Zmiany strukturalne, jakie zachodziły w sporcie polskim, nie pozostawały bez wpływu na kondycję klubu, który musiał mierzyć się z coraz bardziej piętrzącymi się problemami. Działanie w strukturze klubu wielosekcyjnego, w którym główny nacisk kładziono na rozwój sekcji piłki nożnej, uniemożliwiało dalszy rozwój sportowy pływania. Dzięki takiemu postawieniu sprawy przez zarząd KS „Lublinianka” najbardziej zapaleni zwolennicy ratowania lubelskiego pływania postanowili się odłączyć i założyć stowarzyszenie pływackie o nazwie Miejskie Towarzystwo Pływackie „Lublinianka”. Stało się to w połowie 2001 roku. W gronie założycieli znalazł się między innymi Bogdan Wagner - prezes w latach 2002 – 2010. Faktyczne funkcjonowanie MTP „Lublinianka” zaczęło się jednak dnia 1 stycznia 2002, kiedy to wszyscy zawodnicy i pracownicy sekcji pływackiej KS „Lublinianka” zaczęli pracę i treningi w stowarzyszeniu MTP „Lublinianka”.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej nowej strony - od 28 stycznia 2016

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
Copyright © 2016 MTP Lublinianka design by Marcin